perfil burriac atac 2019
Temps de tall de la cursa: plaça de cabrera 21h45 castell de burriac 23h00 font picant 00h00 platja arribada 01h00 Desacrrega el recorregut